Arlo estrategikoetan txostenak eta ikerketak garatzea edota sustatzea, gai horien inguruko ezagutza areagotzeko. Hala nola, arlo horietan nazioartean dauden praktika onak aztertzea.

Artikulu, argitalpen, jardunaldi edota hausnarketarako topaketen bidez ezagutzaren zabalkundea eta trukaketa sustatzea.

Pertsona eta erakunde kolaboratzaileen sarea garatzea, arlo estrategikoetan tokiko eta nazioarteko elkarlana ahalbidetuz.