ETZIDAMUKO PERTSONEN ERROTA

ETZIDAMUKO PERTSONEN ERROTA

Giza ete ekonomi garapenari bere ekarpena egin nahi dion, irabazi asmorik gabeko elkartea da ZORIOLA. Giza eta ekonomi garapenerako gakoak diren arloetan ezagutza sortuz eta zabalduz dihardugu, ikuspegi globalarekin eta gizatiarrarekin, sare lanean, eta arreta berezia eskainiz gazteen garapen pertsonalari eta profesionalari.